65032, пр-т. Шевченка, 4, м. Одеса, Україна

Про стан виконання регіональної програми «Питна вода Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року»

16-01-2018
20161129_120626

За умовами водозабезпеченості та водоспоживання Одеську область можна розподілити на три регіони – північний, центральний та південний. Підземними водними ресурсами Одеська область забезпечена недостатньо та розміщені вони нерівномірно.

Північний регіон, до складу якого входить 14 районів, достатньо забезпечений розвіданими запасами підземних вод. Вода з артезіанських свердловин у більшості цих районів відповідає нормативним вимогам щодо питної води.

Центральний регіон Одеської області, до складу якого входять Одеса, Чорноморськ, Теплодар, Южне, та Біляївський, Овідіопольський і Лиманський райони, має малопродуктивні арт свердловини, з яких неможливо одержати необхідну кількість води.

Південний регіон, до складу якого входить 9 районів у межиріччі Дністра та Дунаю, найменш забезпечений підземними водами питної якості. Майже по всій його території, крім міст Ізмаїл та Рені, підземні води містять надмірні концентрації розчинених солей та різних домішок.

Поверхневі джерела, що придатні для господарсько-питного водопостачання – ріки Дністер та Дунай, які протікають вздовж західних кордонів області, отже вони віддалені від основних споживачів води. Водопроводи, що одержують воду з поверхневих джерел, Одеський – з ріки Дністер, Кілійський та Вилківський з ріки Дунай та Болградський з озера Ялпуг. Всі інші користуються водою з підземних джерел. Останніми область забезпечена недостатньо, до того ж розміщені вони вкрай нерівномірно.

На розв’язання існуючих проблем щодо забезпечення населених пунктів області якісним водопостачанням спрямована регіональна програма «Питна вода Одеської області на 2010-2013 і період до 2020 року».

Метою Програми є – поліпшення забезпечення населення регіону питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності його роботи та надійності функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації у регіоні, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Програма реалізується в три етапи.

На першому етапі виконання Програми (2010-2013 роки) передбачено відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходиться у непрацюючому стані, або постачається вода, яка не відповідає нормативам якості на питну воду.

На другому етапі (2014-2016 роки) передбачено розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем водопостачання міст та сіл, а також з охорони та покращення стану водних об’єктів – джерел питного водопостачання.

На третьому етапі (2017-2020 роки) очікується завершити найбільш капіталовитратні заходи, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення регіону якісною питною водою.

У рамках виконання Програми були встановлені системи доочистки питної води в 45 дошкільних, шкільних та медичних установах, у тому числі: 25 в м.Одеса, шість в Овідіопольськомі районі та 14 в Біляївському районі. Були вирішені питання з модернізації, ремонту та будівництва 59 обїєктів водопостачання, а саме: ремонт 67  км водопровідних мереж, будівництво трьох артезіанських свердловин та дві станції доочистки питної води у Болградському районі, було побудовано та модернізовано більше 50 км водопровідних мереж, на артезіанських свердловинах замінено 14 глибинних насосів на менш енергоємні, проведена реконструкція 11 водонапірних башт та двох резервуарів чистої води, було замінено водопровідні мережі у містах Білгород-Дністровський та Ізмаїл, тощо. Крім того, здійснювалося проведення дослідно-конструкторських робіт з розробки ресурсозберігаючих технологій та пілотних проектів з очищення каналізаційних вод малих населених пунктів та розроблялися технічні рішення та пілотні проекти щодо інтенсифікації та впровадження новітніх технологій зневаження водопровідної води. Окремі населенні пункти північної частини Ізмаїльського району забезпечуються привізною водою.

Питання про стан виконання регіональної програми «Питна вода Одеської області на 2010 роки і період до 2020 року» неодноразово розглядалось на засіданнях постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження під головуванням Дмитра Чапіра. За результатами засідань приймалися відповідні висновки та рекомендації, зокрема і щодо необхідності доопрацювання зазначеної програми з метою її актуалізації, які направлялися відповідними листами до Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації.

«Одне з пріоритетних завдань, які ми ставимо перед собою – не просто забезпечити населення водою, але забезпечити мешканців регіону якісною питною водою, яка відповідає усім науково обґрунтованим нормативам питного водопостачання. Адже у всі часи саме вода була головною складовою людського здоров’я», – повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.
20161129_115338 20161129_120626

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Повернутися назад