Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 1 листопада 2003 року № 224-XXIV «Про затвердження Правил користування маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області»

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 1 листопада 2003 року № 224-XXIV «Про затвердження Правил користування маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 частини 1 статті 81 та частини 5 статті 67 Водного кодексу України, на виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики від 8 квітня 2011 року № 8РА/2 – ЗПК, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської обласної ради від 1 листопада 2003 року № 224-XXIV «Про затвердження Правил користування маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області»:

1.1. Вилучити із назви та тексту рішення слово «плавзасоби».

1.2. Викласти додаток до рішення у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань морегосподарського комплексу.

Голова обласної ради

М.В.Пундик

26 серпня 2011 року

№ 214-VI

Додаток

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАЛОМІРНИМИ СУДНАМИ НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ