65032, пр-т. Шевченка, 4, м. Одеса, Україна

Звіт Одеської обласної ради про здійснення обласною радою державної регуляторної політики у 2011 році

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини 3.1. розділу 3 Регламенту Одеської обласної ради VІ скликання 30 грудня 2010 року рішенням № 61-VІ обласною радою затверджено план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2011 рік (зі змінами від 20 травня 2011 року № 130-VI та від 20 жовтня 2011 року № 282-VI) (далі – План).

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік складався з п’яти пунктів.

На виконання вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», у 2011 році обласною радою було переглянуто два регуляторних акти, які діяли на момент набрання чинності зазначеного закону:

– Тимчасове положення про порядок проведення земельних торгів в Одеській області, затверджене рішенням обласної ради від 17 серпня 2007 року № 316-V;

– Правила користування маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області, затверджені рішенням обласної ради від 1 листопада 2003 року № 224-ХХІV (зміни від 29 лютого 2008 року № 485-V).

На виконання пункту 1 Плану та згідно з вимогами Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» управлінням морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації підготовлено та головою обласної державної адміністрації внесено на розгляд сьомої сесії обласної ради проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 1 листопада 2003 року № 224-XXIV «Про затвердження Правил користування маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області». Згідно запропонованих змін з назви та тексту рішення було вилучено слово «плавзасоби» та затверджено у новій редакції Правила користування маломірними суднами на водних об’єктах в Одеській області (рішення обласної ради від 26 серпня 2011 року № 214-VI).

Що стосується Тимчасового положення про порядок проведення земельних торгів в Одеській області, то через невідповідність даного регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, постійною комісією обласної ради з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики було ініційоване питання про втрату чинності рішення обласної ради від 17 серпня 2007 року № 316-V «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення земельних торгів в Одеській області», яке було погоджене на сьомій сесії обласної ради 26 серпня 2011 року (рішення обласної ради від 26 серпня 2011 року № 217-VI).

На виконання пункту 2 Плану та на основі Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321, Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100, постійною комісією обласної ради з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків розроблено проект регуляторного акта «Порядок розгляду документів, необхідних для прийняття рішень щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування при використанні води водних об’єктів місцевого значення на території Одеської області».

З метою одержання зауважень і пропозицій в засобах масової інформації (газета «Одеські вісті» від 24 грудня 2011 року) було розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Порядок розгляду документів, необхідних для прийняття рішень щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування при використанні води водних об’єктів місцевого значення на території Одеської області». Крім того, проект регуляторного акта та його аналіз з 23 грудня 2011 року розміщено на офіційному веб-сайті Одеської обласної ради та 29 грудня 2011 року опубліковано в газеті «Одеські вісті».

На виконання пункту 3 Плану та на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішень обласної ради від 22 вересня  2006 року № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада» зі змінами та доповненнями та від 8 жовтня 2011 року № 288-VI «Про орендодавців майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», управлінням обласної ради з майнових відносин розроблено проект регуляторного акта «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

З метою одержання зауважень і пропозицій в засобах масової інформації (газета «Одеські вісті» від 24 грудня 2011 року) було розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», з 29 грудня 2011 року даний проект регуляторного акта та його аналіз опубліковано в газеті «Одеські вісті» та розміщено на офіційному веб-сайті Одеської обласної ради.

На виконання пункту 4 Плану та на основі Водного та Земельного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Порядку користування землями водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 502, постійною комісією обласної ради з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків розроблено проект регуляторного акта «Порядок надання водних об’єктів (їх частин) у користування на умовах оренди на території Одеської області».

З метою одержання зауважень і пропозицій в засобах масової інформації (газета «Одеські вісті» від 24 грудня 2011 року) було розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Порядок надання водних об’єктів (їх частин) у користування на умовах оренди на території Одеської області». Крім того, проект регуляторного акта та його аналіз з 23 грудня 2011 року розміщено на офіційному веб-сайті Одеської обласної ради та 29 грудня 2011 року опубліковано у газеті «Одеські вісті».

На виконання пункту 5 Плану обласною державною адміністрацією в особі Головного управління економіки обласної державної адміністрації проводиться розробка проекту регуляторного акта «Порядок утворення та функціонування індустріальних (промислових) парків в Одеській області». Основною його метою є створення сприятливих умов для інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні, збільшення бюджетних надходжень, створення нових робочих місць, подальший розвиток інфраструктури.

Через необхідність, згідно з чинним законодавством, проходження ряду процедур перед затвердженням, регуляторні акти зазначені у пунктах 2-5 планується винести на розгляд обласної ради VI скликання у 2012 році, що було враховано під час підготовки плану діяльності Одеської обласної ради з підготовки регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого на сесії обласної ради 9 грудня 2011 року, який опубліковано в газеті «Одеські вісті», а також розміщено на офіційному веб-сайті Одеської обласної ради.