65032, пр-т. Шевченка, 4, м. Одеса, Україна

Статиcтичні дані щодо звернень громадян Одеської області до органів місцевого самоврядування за 2011 рік

 

Одеська обласна рада

Міські ради міст обласного підпорядкування

Районні ради

Міські ради міст районного підпорядкування

Селищні ради

Сільські ради

РАЗОМ

Всього звернень громадян за формою надходження

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

у тому числі:

Надійшло поштою

277

13610

2531

9116

9577

40013

75124

На особистому прийомі

225

4418

3074

2598

7885

62890

80990

Через уповноважену особу

80

972

88

13

309

989

2451

Через органи влади

3

1711

18

64

72

264

2132

Через засоби масової інформації

0

21

2

2

5

1

31

Від інших установ, організацій

0

506

28

83

36

1101

1754

Всього звернень громадян за ознакою надходження

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

у тому числі:

Первинне

543

20703

5584

11727

17583

104506

160646

Повторне

19

269

47

39

97

189

660

Дублетне

3

139

5

20

29

81

277

Неодноразове

5

75

2

20

6

99

207

Масове

15

52

103

70

69

383

692

Всього звернень громадян за видами

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

у тому числі:

Пропозиція (зауваження)

8

141

81

37

1834

5457

7558

Заява (клопотання)

554

19957

5383

11392

15584

97242

150112

Скарга

23

1140

277

447

366

2559

4812

Всього звернень за статтю їх авторів

547

16460

5490

11461

17085

103510

154553

у тому числі:

Чоловіча

285

6394

2002

5353

7117

45222

66373

Жіноча

262

10066

3488

6108

9968

58288

88180

Всього звернень за суб’єктом

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

Індивідуальне

508

18307

5419

11250

17359

104316

157159

Колективне

75

2887

320

626

421

935

5264

У них підписів

1391

40584

8545

7896

4900

12495

75811

Анонімне

2

44

2

0

4

7

59

Всього звернень за типом

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

у тому числі:

Телеграма

0

47

1

0

0

0

48

Лист

507

20215

2971

9513

13069

52883

99158

Усне

78

976

2769

2363

4715

52375

63276

Всього звернень за категоріями

585

8633

5411

6479

10741

83799

115648

у тому числі:

Учасників війни

14

435

72

100

256

2703

3580

Дітей війни

27

445

394

832

906

10388

12992

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

17

360

27

16

43

415

878

Інвалідів війни

11

49

25

15

24

210

334

Учасників бойових дій

36

239

54

80

145

874

1428

Ветеранів праці

17

286

82

509

574

3522

4990

Інвалідів І групи

16

416

46

88

92

411

1069

Інвалідів ІІ групи

32

760

189

142

197

1560

2880

Інвалідів ІІІ групи

16

123

72

48

145

1201

1605

Дітей-інвалідів

3

14

13

18

42

238

328

Одиноких матерів

6

83

63

123

246

3020

3541

Матерів-героїнь

1

24

8

15

67

483

598

Багатодітних сімей

7

233

85

152

385

4208

5070

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

2

21

14

4

42

302

385

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

3

64

18

21

20

162

288

Героїв України

0

0

0

1

0

3

4

Героїв Радянського Союзу

0

0

0

0

0

0

0

Героїв Соціалістичної праці

0

0

0

0

0

18

18

Дітей

0

4

1

4

23

369

401

Інших категорій

377

5077

4248

4311

7534

53712

75259

Всього звернень за соціальним станом їх авторів

585

6790

5682

9470

17350

99897

139774

у тому числі:

Пенсіонери

243

1548

1699

3091

4435

29226

40242

Робітники

1

449

343

1239

2254

9515

13801

Селян

24

218

1502

119

640

11157

13660

Працівників бюджетної сфери

0

113

267

439

781

4986

6586

Держслужбовців

0

64

74

125

239

628

1130

Військовослужбовців

0

7

3

11

108

270

399

Підприємців

5

538

172

1435

1173

4228

7551

Безробітних

1

398

402

713

1046

11581

14141

Учнів, студентів

0

54

57

7

192

1337

1647

Служителів релігійних організацій

0

7

22

5

27

194

255

Осіб, що позбавлені волі, осіб воля яких обмежена

1

1

0

0

3

97

102

Інших

310

3393

1141

2286

6452

26678

40260

Всього звернень за результатами їх розгляду

585

21238

5741

11876

17784

105258

162482

у тому числі:

Вирішено позитивно

29

6460

3605

8254

12910

72900

104158

Відмовлено у задоволенні

0

386

59

90

681

1553

2769

Дано роз’яснення

192

5548

1836

2981

3791

29044

43392

Звернення, що повернуто авторові

0

2

0

1

21

104

128

Звернення, що пересилається за належністю

206

2906

224

63

76

521

3996

Звернення, що не підлягає розгляду

5

8

1

7

6

50

77

Чекати остаточної івдповіді

153

5928

16

40080

299

1086

7962

Всього питань, порушених у зверненнях громадян

587

21680

5894

11885

17926

106237

164209

у тому числі:

Промислової політики

0

89

56

23

25

467

660

Аграрної політики і земельних відносин

41

2974

692

3166

6785

31458

45116

Транспорту і зв’язку

12

430

112

693

253

1238

2738

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики і будівництва, підприємництва

0

1388

68

725

534

1375

4090

Фінансової, податкової, митної політики

9

38

54

14

85

760

960

Соціального захисту

189

3848

2679

909

2074

18431

28130

Праці і заробітної плати

11

173

177

289

217

2428

3295

Охорони здоров’я

10

398

86

69

136

1253

1952

Комунального господарства

38

5217

293

1460

1352

4432

12792

Житлової політики

33

2983

158

1818

1770

10083

16845

Екології та природних ресурсів

9

127

50

569

68

648

1471

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

74

1371

242

103

320

4374

6484

Сім ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту

1

299

55

214

265

2319

3153

Культури та культурної спадщини, туризму

14

191

34

100

76

352

767

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

13

111

120

14

150

601

1009

Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації

2

10

9

1

4

56

82

Діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

0

5

29

5

19

146

204

Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабміну

0

3

0

2

0

35

40

Діяльності центральних органів виконавчої влади

0

1

3

0

0

0

4

Діяльності місцевих органів виконавчої влади

1

8

12

0

278

103

402

Діяльності органів місцевого самоврядування

7

98

84

4

114

204

511

Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин

0

0

0

0

6

0

6

Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

0

3

10

2

1

91

107

Факти корупції

0

0

0

0

0

108

108

Інше

123

1915

871

1705

3394

25275

33283